Diplomai

  • A4 formato mokyliniai diplomai vaikams ir mokiniams

    Gaminame mokyklinius diplomus vaikams, bei padėkas mokytojams. Siūlome diplomų šablonus (ruošinius), tinkamus pakartotiniam spausdinimui. Vaikiški diplomai mokiniams ar pradinukams gali būti tušti arba su Jūsų nurodytu tesktu, vardais ar kita informacija.